Avgifter

Avser Belopp
Medlemsavgift 400 kr/familj
Bomnycklel 300 kr depositionsavgift
Borttappad bomnyckel 1000 kr
Bomöppning 50 kr/öppning
Bryggplats Getryggen 900 kr/år
Strandplats Getryggen 200 kr/år
Brygg-/strandplats Kyrkviken 200 kr/år