Avgifter

Avser Belopp
Medlemsavgift 400 kr/familj
Nyckeltagg 200 kr i engångsavgift
Borttappad nyckeltagg 200 kr för en ny
Bomöppning 50 kr/öppning
Bryggplats Getryggen 900 kr/år
Strandplats Getryggen 200 kr/år
Brygg-/strandplats Kyrkviken 200 kr/år