Funktionärer

FUNKTION NAMN KONTAKTINFO
Utlämning bomnyckel Jonas Andersson 0739-130 738
Adressändring Ändringsformulär
Miljöombud Jonas Andersson 0739-130 738
ANLÄGGNINGSGRUPP
Albin Eriksson Nicholas Jönsson
Björn Hasselbalch Kjell-Åke Nilsson
Kenneth Ohlsson Oskar Jansson
Roger Nilsson Viktor Nikolausson
Göran Svensson
BOMÖPPNARE TELEFONNUMMER
Jonas Andersson 0739-130 738
Björn Hasselbalch 0705-112 510
Kenneth Ohlsson 0476-716 11, 0705-217 473