Funktionärer

SÄKERHET & BÅTPLATS
batplats@bknaset.se
Ansvarar för säkerheten i hamnarna och på klubbön (livbojar, brandsläckare, m.m.), bevakning hamnen (vakthållningen) och utprickning av sjömärken. Ansvarar för information till båtägare om vilka regler som gäller vid förtöjning, tankning m.m. Ansvarar för båtplatserna och dess köer. Hanterar utkvittering och återtagande av nyckeltaggar.
Sammankallande Jonas Andersson
Stefan Hansson
Karl Tammi
Paul Lewis
Lars Karlsson
MILJÖ & ANLÄGGNING
anlaggning@bknaset.se
Ansvarar för skötsel av byggnader, bryggor och grönytor i hamnen och på klubbön. Organiserar städdagar, sköter sophämtningen på klubbön och är kontakt för öppning av bommen till rampen.
Sammankallande Stefan Hansson
Ansvarig Kyrkviken Lars Jönsson
Kjell-Åke Nilsson
Bengt Jansson
Peter Svensson
Kurt-Ove Johansson
Stugvärd Kerstin Stenberg
Bomöppning +46 (0) 76 828 91 98
INFORMATION & EKONOMI
info@bknaset.se
Registrerar nya medlemmar och hanterar ekonomin. Ansvarar för utskick av information till medlemmar och uppdatering av all information på hemsidan. Organiserar fester och andra medlemsaktiviter.
Sammankallande Paul Lewis
Johan Ståhl
Karl Tammi
Jonas Andersson
Stefan Hansson