Funktionärer

FUNKTION NAMN KONTAKTINFO
Utlämning bomnyckel Vakant info@bknaset.se
Adressändring Ändringsformulär
Miljöombud Vakant info@bknaset.se
ANLÄGGNINGSGRUPP
Bengt Jansson (sammankallande) Nicholas Jönsson
Göran Svensson Kjell-Åke Nilsson
Viktor Nikolausson Oskar Jansson
BOMÖPPNARE TELEFONNUMMER
Vakant info@bknaset.se