Funktionärer

SÄKERHET & BÅTPLATS
batplats@bknaset.se
Ansvarar för säkerheten i hamnarna och på klubbön (livbojar, brandsläckare, m.m.), bevakning hamnen (vakthållningen) och utprickning av sjömärken. Ansvarar för information till båtägare om vilka regler som gäller vid förtöjning, tankning m.m. Ansvarar för båtplatserna och dess köer. Hanterar utkvittering och återtagande av klubbnycklar.
Sammankallande Stefan Hansson
Thomas Johansson
Fredrik Persson
Jonas Andersson
Lars Karlsson
MILJÖ & ANLÄGGNING
anlaggning@bknaset.se
Ansvarar för skötsel av byggnader, bryggor och grönytor i hamnen och på klubbön. Organiserar städdagar, sköter sophämtningen på klubbön och är kontakt för öppning av bommen till rampen.
Sammankallande Jonas Andersson
Ansvarig Kyrkviken Lars Jönsson
Kjell-Åke Nilsson
Bengt Jansson
Magnus Nyberg
Nicholas Jönsson
Paul Lewis
Viktor Nickolausson
Göran Svensson
Björn Hasselbalch
Stugvärd Kerstin Stenberg
Bomöppning +46 (0) 76 828 91 98
INFORMATION & MEDLEM
info@bknaset.se
Registrerar nya medlemmar. Ansvarar för utskick av information till medlemmar och uppdatering av all information på hemsidan. Organiserar fester och andra medlemsaktiviter.
Sammankallande Paul Lewis
Johan Ståhl
Stefan Hansson
Jonas Andersson
Victoria Thelander