Välkommen till Båtklubben Näset!

-Båtklubben i södra Möckeln-

Logga

ÅRSMÖTE 2020

Styrelsen har beslutat att flytta årsmötet med andledning av Covid-19. Styrelsen hoppas att årsmötet går att genomföra våren 2021

KAMERAÖVERVAKNING

För att förebygga brott och skador på våra medlemmars båtar har vi investerat i kameraövervakning som nu är i drift sedan vecka 26. Om ni misstänker att ni har blivit utsatta för brott eller skadegörelse, så kontakta omgående Paul Lewis 070 568 99 38 eller Jonas Andersson 073 913 07 38 så vi kan säkra materialet från kamerorna.

// Båtklubben BK Näset

nyabryggan

SÄKERHET PÅ SJÖN

Vi kommer inom kort kommer att påbörja arbetet med att lägga ner sjöledningarna, inklusive ett mindre arbete på land. Under tiden som arbetet i sjön pågår kommer entreprenören att röra sig på sjön med båtar, pråmar och dykare samtidigt som själva ledningarna stundtals kommer att ligga uppe vid ytan i väntan på nedsänkning. Detta innebär att området mellan Boastad och Möckelns badplats bör undvikas så långt möjligt medan arbetet pågår. För båttrafik som ändå rör sig i närheten av området är det av yttersta vikt att noga iaktta de flaggor som kommer att finnas på de båtar och bojar som används för arbetet. Den viktigaste flaggan att känna till i detta sammanhang är den så kallade ”dykarflaggan” som ser ut som på bilden nedan:

image1

När denna flagga är hissad betyder det att det finns dykare i vattnet och att man ska hålla stort avstånd, över 200 meter, ifrån det fartyg som flaggan är hissad på. Dykarna i vattnet är anslutna till fartyget med livlina och som vid intrassling i t.ex. en båtmotor kan innebära livsfara. Håll avstånd! Utöver dykarflaggan förekommer ett stort antal andra flaggor som på olika sätt signalerar ett fartygs status, om det rör sig, ligger för ankar etc. Den bästa säkerhetsåtgärden är att helt undvika området och i andra hand att passera området i låg hastighet och på stort avstånd ifrån de fartyg som är inblandade i arbetet. Syftet med sjöledningarna Den kommunala avloppsreningsanläggningen i Boastad är uttjänt och måste avvecklas. Denna ersätts med en sjöledning som pumpar avloppsvattnet vidare till avloppsreningsverket i Älmhult. Det finns dessutom ett behov av att dimensionera upp den befintliga dricksvattenledningen som idag redan ligger i sjön. Boastad har de senaste åren växt och allt fler hushåll har blivit permanentbostäder, vilket innebär en högre förbrukning än vad befintlig ledning är dimensionerad för. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till VA-avdelningen på telefon 0476-550 00 eller tekniska@almhult.se. Med vänlig hälsning TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Malin Augustsson VA-ingenjör