background

BK Näset.

Medlemsskap-/Ändring

Här ansöker du om medlemskap, båtplats och/eller meddelar adressändring mm.
Vid nyanmälan sker följande:

 1. Fyll i formuläret och tryck på ”Skicka”.
 2. Du får en faktura till din e-post på det belopp som motsvarar dina val. Ansöker du om båtplats bör du betala omgående eftersom datumet då fakturan är betald är ditt ködatum. Ska du ha båtplats tas en depositionsavgift ut i förskott motsvarande en årsavgift för den typ av plats du valt. Vid inbetalning uppge medlemsnummer och/eller fakturanummer som referens.
 3. Efter betalningen registrerats kommer båtplatsansvarig kontakta er för utkvittering av nyckeltagg om du valt det. Vill du även ha en båtplats kontaktar båtplatsansvarig dig när det finns ledig plats och du står först i kön.
Medlemsansökan

Här läggs information och nyheter in löpande gällande allt som rör båtklubben!

Vi ses på August!

Vi vill bjuda in er till en trevlig kväll på restaurang August.
Detta är ett tillfälle för oss att umgås, prata båtliv och njuta av god mat och dryck.

Datum: Torsdagen den 27 Juni klockan 18:00!

Vänligen notera att mat och dryck köps av var och en och inte bjuds av båtklubben. Vi ser fram emot en härlig stund tillsammans!

Vänliga hälsningar, Styrelsen för Båtklubben Näset

Kameraövervakning

För att förebygga brott och skador på våra medlemmars båtar har vi investerat i kameraövervakning som nu är i drift sedan vecka 26. Om ni misstänker att ni har blivit utsatta för brott eller skadegörelse, så kontakta omgående Paul Lewis 070 568 99 38 eller Jonas Andersson 073 913 07 38 så vi kan säkra materialet från kamerorna.

// Båtklubben Näset

nyabryggan

Styrelse

 • Ordförande – Peter Varland – 070-5185522
 • Kassör – Stefan Hansson – 070-5257312
 • Sekreterare – Karl Tammi – 073-6695557
 • Ledamot – Erik Johansson – 072-3816244
 • Ledamot – Peter Svensson – 070-7552877
 • Ledamot – Rasim Salkanovic – 070-3349100
 • Suppleant – Lars Jönsson – 070-5610457
 • Suppleant – Magnus Petersson – 070-8942202

Valberedning / Revisorer

 • Valberedare – Tobias Johansson
 • Valberedare – Johan Hultberg
 • Valberedare – Christos Hatzikirkou
 • Revisor – Joakim Nygren

Hamnkapten / Hemsida

 • Hamnkapten & Hemsida – Simon Martinsson – 070-2232663
 • Hamnkapten – Christos Hatzikirkou – 070-8307621

Funktionärer

 • Anläggning – Peter Varland – 070-5185522
 • Miljö – Karl Tammi – 073-6695557
 • Sjömärken – Stefan Hansson – 070-5257312
 • Säkerhet – Jimmy Pettersson – 073-4268117
 • Information, Båtplats – Jonas Andersson – 073-9130738
Båtklubben Näset
c/o Stefan Hansson
Oxtorgsgatan 1A
34332 Älmhult
info@bknaset.se
background

Getryggen

Vår huvudhamn finns vid Möckelns sydspets vid Getryggen med ca 120 platser. Bryggan har plats för 79 båtar varav alla har Y-bommar. Dessutom finns strandplatser utmed Getryggens strand. I normala fall är det kö till dessa platser. För information angående båtplatser kontakta oss på batplats@bknaset.se

För att bli registrerad i båtplatskön måste medlemsavgiften och en depositionsavgift motsvarande en årsavgift vara erlagd. Om du vill bli medlem och ha båtplats börja med att fylla i följande formulär 

Kyrkviken

Klubben har även båtbrygga och strandplatser i Kyrkviken vid Stenbrohults kyrka. Bryggan har våren 2005 förnyats med ett par nya sektioner efter Gudruns framfart i jan 2005. För information kontakta oss på batplats@bknaset.se

För att bli registrerad i båtplatskön måste medlemsavgiften och en depositionsavgift motsvarande en årsavgift vara erlagd. Om du vill bli medlem och ha båtplats börja med att fylla i följande formulär

Rampen

 

Rampen Getryggen

I Getryggens båthamn (södra delen av sjön Möckeln) har BK Näset anlagt en betongbelagd ramp. Denna har försetts med en låst bom bl.a. för att försvåra stölder och för att upprätthålla en bra ordning på hamnområdet. Medlemmar kan kvittera ut en nyckeltagg mot en engångsavgift.

OBS, nyckeltaggen är personlig och får inte lånas ut till obehöriga (icke medlemmar)!

Vid rampen finns även en servicebrygga för tankning och bekväm i- och urlastning av båten.

För tillfälliga besökande kan bommen öppnas mot en avgift.

Varför kostar det att använda BK Näsets båtramp?

Det har varit en livlig och stundom hätsk debatt angående BK Näsets båtramp. Det verkar vara åtskilliga som tror att rampen är kommunal och byggd med kommunala medel. Detta är helt fel.

Betongrampen är byggd i mitten av 70-talet helt ideellt av ett antal klubbmedlemmar och helt finansierad av klubben. Klubben tog ett banklån och några medlemmar tecknade personlig borgen för detta. Älmhults Kommun har inte satsat en enda krona i detta projekt. Rampen är således helt och hållet klubbens egendom.

Det synes då mycket märkligt att en del personer anser sig ha en slags ”allemansrätt” till någon annans egendom. De pionjärer i klubben som jobbat ideellt och offrat sin fritid för att bygga rampen och övriga anordningar är värda en bättre uppskattning.

Byggnader och anläggningar såsom klubbhus, bryggor och ramp ägs av klubben och underhålls av klubben. Toaletten (dasset) är kommunens. Om det är någon som har synpunkter på dasset så kan ni vända er till Älmhults Kommun.

Åsikten att klubben ”håvar in” pengar har också förekommit. För att sköta och underhålla anläggningarna i båthamnen behöver föreningen ta in medlems- och båtplatsavgifter. Dessa avgifter är mycket låga om man jämför med andra liknande klubbar så det bör inte utgöra något praktiskt hinder för någon för att få tillgång till sjön.

Sjösättning är möjlig även för icke medlemmar. Man kan få bommen öppnad mot en låg avgift om man kontaktar någon av de kontaktpersoner som finns.

Låst bom och vakthållning har gjort märkbar nytta för att minska båt- och motorstölder i södra Möckeln jämfört med för några år sedan. Låst bom är förvisso inte den enda åtgärden för att minska på brottsligheten, men en pusselbit.

Brottsförebyggande åtgärder av detta slag är inte unikt för Älmhult eller Möckeln utan det är något som hela båtsverige har blivit tvungna till.

Tyvärr finns det individer som inte anser att förebyggande åtgärder i detta avseende är så viktigt eller nödvändigt.

Klubbön / Reveln

Stranden

Klubben arrenderar ön Reveln som är ett populärt utflyktsmål för klubbens medlemmar. Här finns något för alla! OBS, namnet skall inte förväxlas med halvön Sikareveln. Ön kallas ibland i folkmun även för ”Myrön”, men det stämmer inte riktigt med verkligheten. Reveln bildar tillsammans med ön Hällak en avgränsning mellan södra Möckeln och Storsjön. För att komma hit måste man närma sig söderifrån, runda den västra udden och då uppenbarar sig bryggan med en underbar plattform ute på änden där man kan sitta och njuta av samvaron, kvällssolen och sjöutsikten m.m.

Förutom båtbrygga och trevlig samvaro erbjuds:

 • Grillplatser
 • Picknickbord
 • ”Café Myran” (Ett vindskjul med bord och sittplatser under tak)
 • Utedass
 • En liten sandstrand på södra sidan för sol och bad. Det finns en badflotte att simma ut till och dyka ifrån
       OBS! Båtar är inte tillåtna vid badstranden!

Regler & anvisningar för båtplats Getryggens småbåtshamn

1. Hamnen

  • Klubbens brygga och boj-platser är avsedda för förtöjning av fritidsbåtar

2. Avgifter-Period

  • Båtplatsavgifterna beslutas på årsmötet
  • Medlemsavgift och båtplatsavgiften debiteras senast 1 Mars och skall vara betalda senast den 31 Mars. Och avser perioden 1 April till 15 November.
  • Ingen återbetalning av avgifter för verken outnyttjad båtplats eller kö-plats görs.
  • Båtägare får dock även nyttja övrig tid men är under denna tid skyldig att på anmodan omedelbart hålla platsen tillgänglig för BK Näsets underhållsarbete.
  • Inga båtar får ligga förtöjda när isen ligger i hamnen

3. Kösystem

  • Kösystem tillämpas för såväl nya båtplatser som vid byte av båtplats.
  • Klubben förbehåller sig rätten att fördela och eventuellt omfördela båtplatser så att dessa utnyttjas på effektivaste sätt.
  • För att få stå i kön måste man vara medlem och avlägga en årsavgift motsvarande den plats man söker.
  • Ansökan görs via formulär på klubbens hemsida Bli medlem/Meddela ändringar
  • Ködatum blir det datum klubben registrerar inbetalningen av avgiften.
  • Om årsavgiften för en båtplats förändras från det året man ställer sig i kö tills det man får en plats, betalar medlemmen mellanskillnaden första året man har tilldelats en fast plats.

4. Förtöjning

  • Endast fullt sjövärdiga och ansvarsförsäkrade båtar får förtöja vid klubbens platser. Båtägaren kan bli uppmanad att visa försäkringsbrev.
  • Endast medlemmar med ett signerat båtplatsavtal har rätt till plats vid klubbens båtplatser.
  • Förtöjningsgods skall alltid vara dimensionerade för att tåla hårt väder.
  • Båten som förtöjs vid boj får inte ligga uppdragna på land, alla båtar ska väl förtöjda och vara låst och utskjuten så långt att den ”flyter”. Möckeln är en oreglerad sjö, vilket gör att vattennivån kan förändras markant under en säsong. Det är båtägarens ansvar att se till att båten inte hamnar på land.
  • Det är inte tillåtet att lägga i t.ex. bildäck mm vid båtplatsen för skydda båten mot skrovskador.
  • Båten skall ligga säkert förtöjd så att den inte orsakar skada på bryggan eller andra båtar. Ingen åverkan får göras på brygga eller bommar utan Båtklubbens medgivande.
  • Båten ska hållas välskött i hamnen. Misskötta båtar (vattenfyllda, sjunkna mm) kan avlägsnas av BK Näset till kostnad för ägaren.
  • Alla båtar med inombordare alt, fastmonterad tank skall vara utrustad med brandsläckare

5. Båtplatser

  • Båtplatsansvarig övervakar ordning och säkerhet i hamnen, anvisningar skall åtlydas. Underlåtenhet att följa ordningsreglerna kan medföra att tilldelad båtplats återtas och att avgiften förverkats.
  • Båtplats ska utnyttjas, om inget annat meddelats klubben, senast 1 juli.
  • Utnyttjande av båtplats senare än 1 juli ska meddelas senast 30 juni
  • Båtplatsinnehavare som inte avser att utnyttja båtplats under säsong måste anmäla detta senast 30 juni för att båtplatsen skall få behållas till nästa säsong. Efter detta datum gör klubben en kontroll om vilka båtplatser som inte är utnyttjade och har då rätt att hyra ut platsen.
  • Fast båtplats kan vara vilande i max en säsong under särskilda omständigheter som t ex långvarig sjukdom eller större haveri på båt. Den som önskar ha sin plats vilande ska meddela båtplatsansvarig så snart som möjligt. Platsen kommer då att hyras ut tillfälligt av klubben.
  • Båtplatsinnehavare får inte hyra ut eller låna ut sin båtplats i andra hand, detta skall ske genom båtklubben och enligt båtplatskön. Uthyrning i andra hand får göras max en säsong. Anmäld tom båtplats disponeras av klubben som tillfällig ”Låneplats”

Rätten till båtplats anses förverkad om :

  • Den årliga båtplatsavgiften inte erlagts inom föreskriven tid.
  • Då platsen inte utnyttjats under innevarande säsong och inget besked lämnats till klubben.
  • Om tillfälligt avstående från platsen anmälts.
  • Då platsen inte utnyttjats under föregående säsong utan att klubben informerats.
  • Platsen överlåtits eller upplåtits i andra hand utanför båtklubbens regi.
  • Vid brott mot ordningsreglernas bestämmelser om förtöjning eller andra ordningsregler som gäller hamnområdet.
  • Om båtplats används för annat ändamål än vad som är avtalat.

6.Uppsägning av båtplats

  • Uppsägning av båtplats skall ske till båtplatsansvarig. Så skall ske snarast när vetskap finns, dock senast den 28 februari. Om detta inte skett förutsetts att platsen skall disponeras under kommande säsong och debitering sker.

7. Elandvändning

  • Leverans av el på bryggorna erbjuds under perioden 1 april – 15 november.
  • Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare
  • Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon och apparater är i juniott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter.
  • Eluttag bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning.
  • Det är förbjudet att använda el-värmare eller andra stora el-förbrukare.
  • Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och båtens innandöme.
  • Enbart skyddsjordade kablar och utrustning får förekomma.
  • Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk.

8. Klubbens ansvar

 • Båtklubben ansvarar för att bryggan, brygg-platserna och boj-platserna är i gott skick under perioden som avgiften avser.