Rampen

Öppning av bommen

Icke medlemmar kan beställa öppning av bommen vid rampen i hamnen. Detta görs till Paul Lewis 0705689938.Kostnad för detta är 50 kr per öppning. Swish eller kontantbetalning accepteras.

Beställning av öppning bör göras senast dagen innan, då garanterar BK Näset att bommen öppnas enligt önskemål. Om beställningen görs senare kan BK Näset inte garantera att någon kan öppna, detta görs i så fall i mån av tid.

Beställning av öppning görs till Paul Lewis säkerhet och båtplats. Numret att swisha till är 0705689938.

Mvh

BK Näset

Opening of the ramp at Getryggen marina

Non-members can order opening of the boom at the ramp at Getryggen marina. This is done by Paul Lewis 0705689938. The cost of this is SEK 50 per opening. Swish or cash payment are accepted.

The order of opening should be done no later than the day before requested opening. If this is done BK Näset guarantees that the ramp is opened as requested. If the order is made later, BK Näset cannot guarantee that anyone is available to do the opening, this will then be done in case of time.

The order is made by Carl Lewis säkerhet och båtplats. The number to swish the fee to is Paul Lewis 0705689938.

Best Regards

BK Näset

Om rampen

Rampen GetryggenI Getryggens båthamn (södra delen av sjön Möckeln) har BK Näset anlagt en betongbelagd ramp. Denna har försetts med en låst bom bl.a. för att försvåra stölder och för att upprätthålla en bra ordning på hamnområdet. Medlemmar kan kvittera ut en nyckeltagg mot en engångsavgift.

OBS, nyckeltaggen är personlig och får inte lånas ut till obehöriga (icke medlemmar)!

Vid rampen finns även en servicebrygga för tankning och bekväm i- och urlastning av båten.

För tillfälliga besökande kan bommen öppnas mot en avgift.

Varför kostar det att använda BK Näsets båtramp?

Det har varit en livlig och stundom hätsk debatt angående BK Näsets båtramp. Det verkar vara åtskilliga som tror att rampen är kommunal och byggd med kommunala medel. Detta är helt fel.

GrävmaskinBetongrampen är byggd i mitten av 70-talet helt ideellt av ett antal klubbmedlemmar och helt finansierad av klubben. Klubben tog ett banklån och några medlemmar tecknade personlig borgen för detta. Älmhults Kommun har inte satsat en enda krona i detta projekt. Rampen är således helt och hållet klubbens egendom.

Det synes då mycket märkligt att en del personer anser sig ha en slags ”allemansrätt” till någon annans egendom. De pionjärer i klubben som jobbat ideellt och offrat sin fritid för att bygga rampen och övriga anordningar är värda en bättre uppskattning.

Byggnader och anläggningar såsom klubbhus, bryggor och ramp ägs av klubben och underhålls av klubben. Toaletten (dasset) är kommunens. Om det är någon som har synpunkter på dasset så kan ni vända er till Älmhults Kommun.

Åsikten att klubben ”håvar in” pengar har också förekommit. För att sköta och underhålla anläggningarna i båthamnen behöver föreningen ta in medlems- och båtplatsavgifter. Dessa avgifter är mycket låga om man jämför med andra liknande klubbar så det bör inte utgöra något praktiskt hinder för någon för att få tillgång till sjön.

Placeholder imageSjösättning är möjlig även för icke medlemmar. Man kan få bommen öppnad mot en låg avgift om man kontaktar någon av de kontaktpersoner som finns.

Låst bom och vakthållning har gjort märkbar nytta för att minska båt- och motorstölder i södra Möckeln jämfört med för några år sedan. Låst bom är förvisso inte den enda åtgärden för att minska på brottsligheten, men en pusselbit.

Brottsförebyggande åtgärder av detta slag är inte unikt för Älmhult eller Möckeln utan det är något som hela båtsverige har blivit tvungna till.

Tyvärr finns det individer som inte anser att förebyggande åtgärder i detta avseende är så viktigt eller nödvändigt.