Styrelsen

STYRELSEN NAMN TELEFONNUMMER
Ordförande Peter Varland 0705-185522
Kassör Stefan Hansson 0705-257 312
Sekreterare Karl Tammi 0736-695 557
Ledamot Jonas Andersson 0739-130 738
Ledamot Per Brigander 0730697926
Ledamot Peter Svensson 0707-552877
Ledamot Rasim Salkanovic 0703349100
Suppleant Torbjörn Lööf 0768541817
Suppleant Magnus Petersson 0708942202
VALBEREDNING
Valberedare Tobias Johansson
Valberedare Johan Hultberg
REVISORER
Revisor Joakim Nygren
Revisor Sara Ståhl